Grammaticus


GRAMMATICUS
CALENDARI ROMÀ:

A Roma, el mes es dividia en 29 dies 12 hores i 44 minuts.
Els romans consideraven que el dia s'iniciava a mitjanit. L’any romà durava 10 mesos, però més tard, per influència grega, es va passar a l'any de 12 mesos, amb 368 dies i un quart d'un altre, amb mesos de 30 i 29 dies alternativament, i cada dos anys un any amb 13 mesos, ajustant-se progressivament al sistema, suprimint o agregant dies. Així es va establir un any que començava a la primavera (en el mes dedicat a Mart, és a dir el mes Martius = març), després seguia  (Aprilis = abril), el del creixement (Majus = maig) i la de la florida (Junius = juny). Després els mesos seguien per ordre del cinquè al desè: Quinctilis (juliol), Sextilis (agost), Septembris (setembre), Octobris (octubre), Novembris (novembre) i Decembris (desembre); seguia el mes d'obertura dels treballs agrícoles (Januaris = gener) i el mes de les purificacions (Februaris = febrer). Si s'afegia un altre mes, aquest no tenia nom però se l'anomenava Mercedonius per estar consagrat a la paga.

PARAULES CATALANES QUE VÉNEN DEL LLATÍ

DISSET: mot singular que prové del llatí: decem-septem.
VERD: és un mot singular que prové del llatí: viride.
LAURA: prové del llatí. Del nom personal Laura.
ADRIÀ: nom propi que prové d' Adrianus, és a dir d'un nom llatí.
QUATRE: prové del llatí quattuor.
NEGRE: prové del mot llatí nigru

GRANOLLERS: la seva procedència no és del tot segura. Pot ser que derivi de la paraula llatina granum (gra) o fins i tot pot ser que derivi de granucularios (graners). Però tenen una altra teoria i pensen que deriva de granolla que significa "granota".

LLEIDA: prové del llatí Ilerda, que era com anomenaven en aquell temps a la ciutat que era la capital dels Ilergetes.

FRASES QUE ENCARA UTILITZEM


-CARPE DIEM:
És una frase que utilitzem bastant que vol dir: APROFITA EL DIA, VIU EL MOMENT!
-IN GLORIA VITRO ANUNCIARE: HABEMUS  PAPA!
És una frase que utilitza el portaveu del Vaticà quan s’escull el nou Papa. La traducció és : Amb glòria us anuncio: tenim papa!


L’EDUCACIÓ DELS NOIS I NOIES DE 13-14

Abans de passar a la primària, els joves havien estat ensenyats pels seus pares. El pare, ensenyava al seu fill a llegir, a escriure, a utilitzar les armes, a cultivar la terra i també, els ensenyava temes sobre la religió, la moral i el coneixement de la llei.
El fill, acompanyava al pare a tots els llocs. Com per exemple al camp, als convits i al fòrum.
Quan feien els 12, començaven la primària. La primària constituïa de nois de 12 a 16 anys.
Acostumaven a ser rics o privilegiats.
El professor que tenien durant aquesta etapa, s’anomenava GRAMMATICUS. A cada etapa tenien diferents plans d’estudi. A la primària, coneixien els poetes grecs i romans i buscaven el perfecte domini de la llengua. Utilitzaven, com a local,  la “taberna” i algunes vegades el “fòrum”(plaça), obert al públic. 
 Aprenien gramàtica, mètrica, història, mitologia i geografia. Utilitzaven molt, també, la memorització.

No hay comentarios:

Publicar un comentario